Soudní překlady

Jaké soudní překlady nabízím?

Na přehled mých služeb se můžete podívat zde.

Co je soudní překlad?

Soudní překlad možná znáte pod názvem ověřený překlad, oficiální překlad nebo překlad s kulatým razítkem. Jde o překlad dokumentů především pro úřední účely (mohou ho však požadovat i jiné instituce než státní orgány). Takový překlad je považován za ověřený překlad originálního dokumentu provedený podle pravidel státu, ve kterém byl soudní překladatel jmenován.

Co se obvykle překládá?

Může jít o dokumenty osobní povahy a veřejné listiny, jako je rodný list, oddací list, úmrtní list, dále to mohou být doklady prokazující vzdělání, smlouvy, daňová přiznání, soudní spisy, lékařské zprávy a další.

Kdo soudní překlad provádí?

Soudní překlad provádí soudní překladatel jmenovaný podle pravidel dané země. Každá země stanoví jiné podmínky pro jmenování soudním překladatelem, proto je běžné, že země požadují, aby překlad provedl překladatel jmenovaný v zemi, ve které se bude překlad používat (jsou však i situace, kdy toto vyžadováno není, jde například o případy, kdy spolu komunikují státní orgány dvou zemí, pak každá země používá své překladatele). To znamená, že například Španělsko nemusí jako ověřený překlad uznat překlad někoho, kdo byl jmenován soudním překladatelem v České republice, ale nikoliv ve Španělsku. Já jsem absolvovala vzdělání i proces jmenování v obou těchto zemích, proto mohu vyhotovovat ověřené překlady pro obě tyto země.

Jak vypadá soudní překlad pro použití v České republice?

V České republice se ověřený překlad připojuje k originálu dokumentu nebo jeho ověřené kopii, pokud není možné pořídit originál dokumentu, přikládá se prostá kopie. Dále se připojuje doložka soudního překladatele a překlad musí být na patřičných místech opatřen razítkem a podpisem soudního překladatele. Výjimku tvoří elektronický překlad.

Jak vypadá soudní překlad pro použití ve Španělsku?

I v případě překladu určeného pro použití ve Španělsku je třeba přiložit dokument v původním jazyce – originál, ověřenou kopii nebo prostou kopii. Připojuje se i doložka a razítko, jen trochu na jiných místech.

Je možné vyhotovit elektronický soudní překlad?

Je to možné pro použití ve Španělsku i v České republice. Stejně jako u tištěného překladu, i zde se překlad připojuje k původnímu dokumentu. Rozdíl je v tom, že samozřejmě není kam dát fyzické razítko a podpis, tyto jsou tedy nahrazeny elektronickým podpisem a časovým razítkem překladatele. Elektronický překlad se zasílá elektronicky ve formátu PDF/A a měl by být instituci, která ho vyžaduje, doručen opět elektronicky. Ověření elektronického podpisu je totiž možné při otevření souboru pro čtení PDF/A souborů (např. Acrobat Reader).
Na mých elektronických překladech naleznete i po jejich vytištění mé jméno a datum podpisu, nicméně platnost podpisu po vytištění takového překladu není z papírové formy ověřitelná. Výhody soudního překladu s elektronickým podpisem jsou však nesporně v rychlosti zaslání.

Jaké jsou ceny soudních překladů?

V zásadě bývají ceny soudních překladů vyšší než ceny obyčejných (prostých) překladů. Zatímco obyčejným překladům se může věnovat kdokoliv, na žadatele o jmenování i na již jmenované soudní překladatele jsou v České republice i ve Španělsku kladeny vysoké nároky na vzdělání (právnické i jazykové), praxi, odbornost i odpovědnost. Soudní překladatel do svého jmenování investoval nejen hodně času, ale často také finančních prostředků, což se projeví v ceně jeho služeb.

Chcete se na něco zeptat?

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se mých překladatelských a tlumočnických služeb, neváhejte mě kontaktovat.