Soudní tlumočení

Jaké soudní tlumočení nabízím?

Na přehled mých služeb se můžete podívat zde.

Co je soudní tlumočení?

Soudní tlumočení je tlumočení provedené soudním tlumočníkem. Je vyžadováno v případech, kdy je nutné, aby osoba, která neovládá úřední jazyk země, porozuměla právnímu úkonu, který činí, soudnímu řízení atd.

Co se obvykle tlumočí?

Služby soudního tlumočníka si může objednat sama fyzická osoba, například jde o tlumočení svatby, uznání otcovství nebo třeba výslechu na Odboru azylové a migrační politiky. Služeb soudních tlumočníků často využívají státní orgány, a to například při výslechu v rámci trestního řízení.

Kdo soudní tlumočení provádí?

Soudní tlumočení provádí soudní tlumočník jmenovaný podle pravidel dané země. Každá země stanoví jiné podmínky pro jmenování soudním tlumočníkem, proto je běžné, že země požadují, aby tlumočení provedl tlumočník jmenovaný v zemi, jejíž úřad služby tlumočníka vyžaduje. Já jsem absolvovala vzdělání i proces jmenování v České republice i ve Španělsku, proto mohu působit jako soudní tlumočník v obou těchto zemích.

Chcete se na něco zeptat?

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se mých překladatelských a tlumočnických služeb, neváhejte mě kontaktovat.